Pracujemy na programie autorskim

Podczas zajęć bazujemy na autorskim programie nauczania – sami tworzymy dla Was materiały, które dopasowujemy do poziomu i wymagań każdej osob oraz grupy. Główny nacisk kładziemy zawsze na naukę mówienia – wykorzystujemy sytuacje życia codziennego i łączymy je z różnego rodzaju grami i aktywnościami. Nie zapominamy o gramatyce, ale próbujemy ją przekazać w “bezbolesny sposób” i wpleść w naturalny proces mówienia. 

Grupy w naszej szkole są 3-5 osobowe, a więc w tak małych grupkach nasi lektorzy mają możliwość podjeść do każdego ucznia indywidualnie. Przed każdymi kolejnymi zajęciami wysyłamy Wam materiały potrzebne do następnej lekcji, abyście mogli się z nimi zapoznać. Dzięki temu, już podczas zajęć, możemy wykorzystać maksymalną ilość czasu na konwersacje. 

Podczas każdej lekcji lektorzy przekazują Wam określoną ilość słówek. Na końcu każdej lekcji i na początku kolejnej, poświęcamy zawsze krótkę chwilę na powtórkę tego, czego się nauczyliście. Lektorzy notują również Wasze błędy, abyście wiedzieli, nad czym jeszcze możecie popracować :)

Poniżej odkrywamy przez Wami fragment materiałów, wykorzystywanych przez nas podczas zajęć :)